Aktualizacja chmury PaaS UniCloud

W dniu 10.08.2021 r. wdrożona zostanie aktualizacja platformy UniCloud. Poniżej lista nowości oraz usprawnień, które zostaną wprowadzone wraz z nową wersją:

Nowości

 • nowa metoda bezpiecznego odzyskania hasła do konta
 • możliwość równoległej instalacji i wdrożenia wielu klastrów
 • udostępnienie trybu wsadowego montowania/demontowania zasobów NFS
 • integracja z konsolą Cloud Scripting do śledzenia uruchamiania paczek JPS
 • aktualizacja API
 • możliwość dostarczania aplikacji Tomcat/TomEE Hot Deploy, bez restartu

Usprawnienia i zmiany

 • ulepszony (chociaż poprzedni był świetny!) widok panelu użytkownika
 • zaktualizowany stos oprogramowania
 • usunięte błędy w oprogramowaniu dostarczanym przez twórców aplikacji, baz, VPSów itd.
 • aktualizacja paczek Traffic Distributor
 • usunięcie CentOS 6 ze względu na koniec wsparcia producenta – zalecamy aktualizację do wspieranych wersji OS
 • autoklastrowanie MongoDB/PostgreSQL dostępne już bez znacznika „beta”

Usunięte błędy

Najważniejsze błędy, które zostały poprawione w nowym wydaniu:

 • pojawiały się niejasne komunikaty podczas instalacji dodatków
 • instalacja moduły Let’s Encrypt nadpisywała istniejące zadania cron
 • pojawiał się problem z dostępem do panelu HAProxy po resecie hasła
 • znikała opcja deinstalacji w dodatku Jenkins Clusterization
 • brakowało zmiennej $WEBROOT w stosach Jetty, Python, NodeJS i Ruby
 • klaster WildFly ignorował zmienne zdefiniowane w pliku variables.conf
 • istniały problemy z kontenerami Docker jeśli nie istniał katalog domowy użytkownika
 • pojawiały się problemy podczas instalacji dodatku FTP
 • nie było możliwości podłączenia kontenerów Ubuntu 20.04 przez SSH
 • istniał problem z wyświetlaniem niektórych funkcji w najnowszych wersjach przeglądarki Chrome
 • występował problem z instalacją dodatku TimeZone Change w VPS Ubuntu 20
 • nie działała instalacja aplikacji Open Liberty z listy gotowych aplikacji
 • pojawiały się problemy z serwerem Apache PHP po aktualizacji do nowej (głównej) wersji
 • instalacja węzłów baz SQL nieprawidłowo podawała minimalną liczbę cloudletów wymaganą do uruchomienia
 • prognozowany koszt użycia dysku wskazywany był z użyciem niewłaściwego koloru
 • istniały problemy z błędami Java podczas instalacji klastrów Kubernetes
 • wpisy iptables duplikowały się podczas ponownego wdrażania Ubuntu VPS
 • niektóre aplikacje PHP były instalowane z listy gotowych aplikacji z wykorzystaniem przestarzałych wersji PHP
 • niewłaściwe reguły firewall uniemożliwiały utworzenie auto-klastra Tomcat.
Otagowano: