Na czym polega autoskalowanie?

Automatyczne skalowanie platformy polega na takim wykorzystaniu i rozłożeniu zasobów, aby płatność była naliczana jedynie za ich faktyczne zużycie.  W odróżnieniu od serwerów VPS czy serwerów dedykowanych nie ma obowiązku płacenia za zasoby, które i tak nie będą wykorzystane przez większość czasu. Autoskalowanie może się odbywać na dwa sposoby:

  1. Skalowanie pionowe »,
  2. Skalowanie poziome ».

Dzięki skalowaniu pionowemu możemy zmieniać klasę serwera, tzn. zwiększać szybkość procesora (CPU) lub ilość dostępnej pamięci (RAM), w zależności od zapotrzebowanie. Skalowanie pionowe w UniCloud pozwala na dodawanie  zasobów w razie zwiększonego zapotrzebowania i pomniejszanie ich, gdy zapotrzebowanie ulegnie zmniejszeniu.

Większy ruch na stronie = Zwiększenie zasobów
Mniejszy ruch na stronie = Zmniejszenie zasobów

Skalowanie poziome natomiast charakteryzuje się klonowaniem serwerów. I w tym przypadku jest możliwość zarówno zwiększania, jak i zmniejszania kolejnych serwerów aplikacyjnych w zależności od zdefiniowanych wcześniej warunków.

Dzięki takiemu podejściu do zarządzania przydzielanymi zasobami, klienci płacą jedynie za używane zasoby. Na platformie UniCloud skalowanie następuje automatycznie zarówno „w górę”, jak i „w dół” – nie ma potrzeby dodatkowego resetowania serwera. Stanowi to wyróżnik w stosunku do konkurencyjnych platform. Płatność tylko za zużyte zasoby na platformie UniCloud względem konkurencyjnych rozwiązań obrazuje poniższy rysunek.

platnosc-unicloud
platnosc-inni

 Sprawdź także, w jaki sposób liczone są używane zasoby »