W dniu 31.10.2019 r., w godzinach wieczornych, przeprowadzimy aktualizację platformy UniCloud. Nowa wersja to zarówno nowe funkcje i rozwiązania jak i szereg usprawnień, które zwiększają komfort korzystania z usługi.

Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany i nowości:

  • Wyszukiwarka na pulpicie – wyszukiwarka umieszczona w prawej, górnej części ekranu pozwala szukać uruchomionych środowisk, węzłów, adresów IP przypisanych do środowisk oraz, dodatkowo, ułatwia przeszukiwanie katalogu gotowych aplikacji. Więcej o wyszukiwarce znajdziesz w tym artykule.
  • Bezpośredni dostęp do SSH/SFTP – na ekranie ustawień wybranego węzła dostępna jest nowa zakładka umożliwiająca szybkie nawiązanie połączenia z wybranym węzłem. Zobacz jak korzystać z szybkiego połączenia SSH/SFTP.
  • Klaster Kubernetes – w katalogu aplikacji pojawiła się usługa Klaster Kubernetes, która usprawnia proces uruchomienia i przygotowania do pracy środowiska kontenerowego. Uruchom Klaster Kubernetes na PaaS UniCloud.
  • LEMP – podczas tworzenia środowiska dostępny jest nowy pakiet, którego wybranie pozwoli uruchomić kompletny webserver w oparciu o system operacyjny Linux, serwer www NGINX, MariaDB oraz PHP. Uruchom webserver na Unicloud.
  • Nowe silniki JDK dla środowisk JAVA – AdoptOpenJDK, Amazon Corretto, GraavalVM CE (wyłącznie dla Java Engine oraz Maven), Liberica JDK oraz Zulu Community.
  • Debian 10 – dodano możliwość uruchomienia serwera VPS w oparciu o system Debian 10.
  • Stosy technologiczne – wprowadzone zostały najnowsze, dostępne wersje poszczególnych stosów i języków programowania. Pełna lista wersji dostępna jest w tym artykule.
  • Czas i status poszczególnych operacji widoczne są teraz w zakładce Zadania. Dzięki temu wiadomo na jakim etapie jest np. tworzenie środowiska.

Zapraszamy do zapoznania się z poszczególnymi artykułami, w których szerzej opisujemy nowości na platformie PaaS UniCloud.