W poniższym artykule prezentujemy dostępne w ramach platformy UniCloud wersje środowisk i stosów technologicznych. Lista aktualizowana jest wraz z kolejnymi aktualizacjami platformy.

Stos technologiczny #
Apache Balancer 2.4.37; 2.4.38; 2.4.39
Apache PHP 2.4.37; 2.4.38; 2.4.39
Apache Python 2.4.37; 2.4.38; 2.4.39
Apache Ruby 2.4.37; 2.4.38; 2.4.39
CentOS (VPS) 7.2
Couchbase CE 5.0.1; 5.1.1; 6.0.0
Docker Engine CE 17.12; 18.09; 19.03
GlassFish 3.1.2.2; 4.1.2; 5.1.0
Golang 1.9; 1.11; 1.12.7
HAProxy 1.9.7; 2.0.4
Jetty 9.4.12
MariaDB 5.5.64; 10.4.6
Maven 3.6.1
Memcached 1.5.16
MongoDB 2.6.12; 3.6.13; 4.0.10
MySQL CE 5.7.26; 8.0.16
NGINX Balancer 1.16.0
NGINX PHP 1.16.0
NGINX Ruby 1.16.0
NodeJS 6.17.1; 7..10.0; 8.16.0; 9.11.2; 10.16.0; 11.15.0; 12.6.0
Payara 4.1.2.181; 5.184
Percona 5.7.26
PostgreSQL 9.6.14; 10.9; 11.4
ProxySQL 14.13
Redis 4.0.11; 5.0.5
Spring Boot 2
Tomcat 7.0.94; 8.5.43; 9.0.22
TomEE 7.1.0
Ubuntu (VPS) 16.04
Varnish 4.1.8; 5.2.1; 6.2.0
WildFly 10.1.0; 11.0.0; 12.0.0; 13.0.0; 14.0.1; 15.0.1; 16.0.0; 17.0.1
Silnik #
JDK 7.0_79; 8.0_202; 9.0.4; 10.0.2; 11.0.2
Open JDK 7.0_201; 8.0_222; 10.0.2; 11.0.4; 12.0.2; 13.ea-b12
OpenJ9 0.8.0-8u162-b12; 0.9.0-8u181-b13; 0.9.0-9.0.4.12; 0.9.0-10.0.2; 0.11.0-8u192-b12; 0.11.0-11.0.1; 0.15.1-11.0.4; 0.15.1-12.0.2; 0.15.1-8u222-b10
PHP 5 5.3.29; 5.4.45; 5.5.38; 5.6.40
PHP 7 7.0.33; 7.1.27; 7.2.16; 7.3.3; 7.3.5; 7.3.6; 7.3.8
Ruby 2.3.8; 2.4.5; 2.5.5; 2.6.2; 2.6.3
Python 2 2.7.15; 2.7.16
Python 3 3.4.10; 3.5.7; 3.6.8; 3.7.2; 3.7.3; 3.7.4
Node.js 6.17.0; 7.10.0; 8.16.0; 9.11.2; 10.16.0; 11.15.0; 12.6.0
Go 1.12.7