W poniższym artykule prezentujemy dostępne w ramach platformy UniCloud wersje środowisk i stosów technologicznych. Lista aktualizowana jest wraz z kolejnymi aktualizacjami platformy.

Stos technologiczny #
Apache Balancer 2.4.37
Apache PHP 2.4.37
Apache Python 2.4.37
Apache Ruby 2.4.37
CentOS (VPS) 6.8; 7.2
Couchbase CE 5.1.1; 6.0.0
Docker Engine CE 17.12; 18.09.2
GlassFish 3.1.2.2; 4.1.2; 5.1.0
Golang 1.12.1
HAProxy 1.9.3
IIS 8
Jetty 9.4.12
MariaDB 5.5.63; 10.3.13
Maven 3.6.0
Memcached 1.5.12
MongoDB 2.6.12; 3.6.8; 4.0.2
MySQL CE 5.7.25; 8.0.15
NGINX Balancer 1.14.2
NGINX PHP 1.14.2
NGINX Ruby 1.14.2
NodeJS 6.16.0; 8.15.0; 9.11.2; 10.15.1; 11.11.0
Payara 4.1.2.181; 5.184
Percona 5.7.24
PostgreSQL 9.6.12; 10.7; 11.2
ProxySQL 14.13
Redis 4.0.11; 5.0.4
Shared Storage NFS 3
Spring Boot 2
Tomcat 7.0.93; 8.5.38; 9.0.16
TomEE 7.1.0
Ubuntu (VPS) 16.04
Varnish 4.1.8; 5.2.1; 6.2.0
WildFly 10.1.0; 11.0.0; 12.0.0; 13.0.0; 14.0.1; 15.0.1; 16.0.0
Silnik #
JDK 6.0_45; 7.0_79; 8.0_202; 9.0.4; 10.0.2; 11.0.2
Open JDK 7.0_201; 8.0_191; 10.0.2; 11.0.2; 12; 13.ea-b12
OpenJ9 0.9.0-8u181-b13; 0.9.0-9.0.4.12; 0.9.0-10.0.2; 0.11.0-8u192-b12; 0.11.0-11.0.1
PHP 5 5.3.29; 5.4.45; 5.5.38; 5.6.40
PHP 7 7.0.33; 7.1.27; 7.2.16; 7.3.3
Ruby 2.2.10; 2.3.8; 2.4.5; 2.5.5; 2.6.2
Python 2 2.7.15
Python 3 3.4.10; 3.5.7; 3.6.8; 3.7.2
Node.js 6.16.0; 8.15.0; 9.11.2; 10.15.3; 11.12.0
Go 1.11.5