LEMP to skrót od składowych środowiska: system operacyjny Linux, webserver NGINX, bazy danych MariaDB oraz środowisko programistyczne PHP. Rozwiązanie to jest bardzo popularne, pozwalając na utrzymywanie różnych aplikacji oraz frameworków, np. WordPressa czy Joomli.

Rozwiązanie zaimplementowane na platformie Unicloud to m.in.:

 • silnik bazodanowy MariaDB 10,
 • dostęp do phpMyAdmin może zostać zablokowany dyrektywą PHPMYADMIN_ENABLED,
 • dodatkowo uruchamiana jest usługa bazodanowa Redis 5,
 • dostęp do usługi Redis realizowany jest bez hasła, ale wyłącznie z wewnątrz kontenera (localhost),
 • rozkład pamięci pomiędzy usługami wewnątrz kontenera może być konfigurowany z pomocą odpowiednich zmiennych: CP_MEM_LIMIT (NGINX), CACHE_MEM_LIMIT (Redis), DB_MEM_LIMIT (MariaDB):
  • wartości domyślne to odpowiednio: 50%, 10% i 40%,
  • można ustawić wartości wyrażone w różnych jednostkach: megabajty (m|mb|M|MB), gigabajty (g|gb|G|GB) oraz procenotow (%)
  • jeśli jednostki zostaną pominięte, platforma ustawi, domyślnie, wartości procentowe.