Prawidłowa konfiguracja może być trudna i czasochłonna, dlatego w ramach chmury UniCloud proces ten został zautomatyzowany. Odpowiednia paczka dostępna jest w katalogu aplikacji, a sam proces instalacji sprowadza się do kilku kliknięć.

Na potrzeby specyficznych rozwiązań, opcje klastra można dostosować jeszcze na etapie instalacji:

 • czysty klaster z preinstalowaną aplikacją Hello World,
 • Deploy custom helm or stack via shell command – an additional field for your custom code will appear upon selection
 • wybór odpowiedniej topologii i struktury środowiska:
  • dla developmentu: jeden master (1) i jeden skalowalny worker (1+)
  • dla produkcji: multi-master (3) z balancerami API (2+) i skalowalnymi workerami (2+)
 • właczenie dodatkowych opcji:
  • podłączenie dedykowanego storage’u NFS z dynamiczną alokacją przestrzeni – dodaje Współdzieloną przestrzeń do topologii, to use its functionality to serve Kubernetes POD storage requests
  • włączenie zdalnego dostępu API – pozwala zarządzać klastrem Kubernetes za pośrednictwem API
 • zdefiniowanie podstawowych parametrów takich jak np. nazwa tworzonego środowiska.

Kliknij Instaluj po wybraniu odpowiednich ustawień i preferowanej topologi, a platforma skonfiguruje wszystko automatycznie.