UniCloud, czyli PaaS + Iaas

UniCloud jest przykładem chmury udostępnionej w nowatorskim modelu Platform as Infrastructure, który łączy ze sobą elastyczność IaaS z łatwością użycia PaaS. Platform as a Service, PaaS, jest modelem chmury obliczeniowej, w którym dostawca dostarcza gotowe środowisko pracy, które użytkownik może…

Czytaj więcej

Jak oblicza się opłatę za zużycie zasobów?

Opłata za zasoby naliczana jest w wymiarze godzinowym: użycie pamięci RAM: maksymalny stopień wykorzystania pamięci RAM w ciągu danej godziny, użycie mocy procesora: średni stopień wykorzystania CPU w ciągu danej godziny. Obliczając stopień wykorzystania cloudletów, bierzemy pod uwagę tylko największe użycie pamięci RAM albo najwyższe użycie mocy CPU w każdej godzinie. Nie łączymy obu tych wielkości ze sobą. Przykład: jeśli w ciągu jednej godziny średnie wykorzystanie CPU wyniesie…

Czytaj więcej

Odzyskiwanie hasła

Jeśli utraciłeś swoje hasło do konta, ale posiadasz dostęp do swojej skrzynki e-mail (tej, której adres został podany podczas rejestracji), to możesz samodzielnie zresetować swoje hasło. Reset hasła polega jedynie na odebraniu wiadomości e-mail z nowym hasłem. Jeśli nie pamiętasz…

Czytaj więcej

Czym jest cloudlet?

UniCloud mierzy zużycie zasobów w jednostkach zwanych cloudletami. Cloudlet jest jednostką rozliczeniową odpowiadającą 128MiB RAM i 400MHz CPU. Zasoby są rozliczane w cyklach godzinowych. użycie RAM: maksymalne użycie pamięci w ciągu godziny użycie CPU: średnie użycie procesora w ciągu godziny….

Czytaj więcej