Do utworzeniu środowiska na platformie UniCloud można wykorzystać szereg elementów. Zostały one pogrupowane w odpowiednie bloki:

topologia

Poszczególne składowe to:

  1. loadbalancer
  2. serwery aplikacyjne
  3. cache (Memcached)
  4. bazy danych (SQL lub noSQL)
  5. dodatki (VPS, SSL, maven)

Loadbalancer

loadbalancer_UniCloud
Loadbalancer jest automatycznie dołączany do każdego środowiska składającego się z więcej niż jednego serwera aplikacyjnego. Domyślnie jest skonfigurowany do obsługi ruchu HTTP(S), można jednak skonfigurować go do obsługi dowolnego innego ruchu. Do loadbalancera można dołączyć płatny publiczny adres IP4.

Serwer aplikacyjny

Serwer-aplikacyjny-UniCloud

Jako serwer aplikacyjny można wybrać między innymi: GlassFish, Jetty, TomEE, Tomcat 6/7, Apache 2.2, Nginx, Node.js. Lista ta jest stale poszerzana. Dodatkowo można wskazać żądaną wersję środowiska (java 6, 7, 8, PHP 5.3 -5.6, Python 2.7, 3.3, 3.4, Ruby 1.9.3, 2.0.0, 2.1.2). W razie potrzeby można dołączyć płatny publiczny adres IP4, a w przypadku środowiska java – również włączyć tryb wysokiej dostępności (HA).

Memcached

Memcached-UniCloud

Dla przyspieszenia dostępu do danych można dodać obiekt Memcached. Może on obsługiwać wiele serwerów aplikacyjnych jednocześnie (w ramach tego samego środowiska).

Serwery baz danych

bazy-danych-UniCloud-1

bazy-danych-UniCloud-2

Dostępne są dwa typy serwerów baz danych: SQL (MariaDB, MySQL, PostgreSQL), lub noSQL (MongoDB, CouchDB, Cassandra, OrientDB, Redis). W razie potrzeby można również skonfigurować replikację danych typu master-slave.

Dodatki

vps-maven-unicloud

certyfikat-ssl-UniCloud

  • Dodatkowo do środowiska można doinstalować serwer VPS. Do jego uruchomienia niezbędny jest płatny publiczny adres IPv4.
  • Inną opcją dodatkową jest certyfikat SSL. Jeżeli środowisko będzie umieszczone w domenie *.unicloud.pl to można skorzystać z bezpłatnego certyfikatu SSL. W przypadku innych domen mamy możliwość zainstalowania własnego certyfikatu SSL (wymagany płatny publiczny adres IPv4).
  • Do instalacji projektów Java można użyć narzędzia Maven (obsługiwana jest integracja z Git i SVN).

Więcej informacji o topologii środowisk znajdziesz w dokumentacji Jelastic:

button-jelastic