Jak zbudować klaster WordPress

Na platformie UniCloud bardzo łatwo zmienia się zasoby środowiska poprzez automatyczne skalowanie pionowe (zmiana ilości RAM i CPU). Można też skonfigurować automatyczne skalowanie poziome (kolejne serwery o takiej samej zawartości). To drugie rozwiązanie – w przypadku niektórych aplikacji (WordPress, Drupal, Jumla,Liferay, Redmine itd.) może wymagać…

Czytaj więcej

Zabezpieczenia i ograniczenia w dostępie do aplikacji

W wielu sytuacjach potrzebujemy ograniczyć dostęp do aplikacji tylko do konkretnego adresu IP (listy lub zakresu adresów) albo zabezpieczyć dostęp do aplikacji za pomocą hasła. Wiele aplikacji posiada już wbudowane takie mechanizmy jednak za pomocą Nginx można zabezpieczyć dostęp do…

Czytaj więcej

Topologia środowiska w UniCloud

Do utworzeniu środowiska na platformie UniCloud można wykorzystać szereg elementów. Zostały one pogrupowane w odpowiednie bloki: Poszczególne składowe to: loadbalancer serwery aplikacyjne cache (Memcached) bazy danych (SQL lub noSQL) dodatki (VPS, SSL, maven) Loadbalancer Loadbalancer jest automatycznie dołączany do każdego…

Czytaj więcej