WildFly to serwer aplikacji rozwijany obecnie przez Red Hat, stworzony natomiast przez JBoss i pod taką nazwą pierwotnie rozwijany (nazwa została zmieniona na WildFly w listopadzie 2014 r.). Pierwsza wersja pojawiła się w 1999 r. i została napisana w środowisku Java. Od samego początku WildFly jest całkowicie bezpłatny i posiada otwarty kod źródłowy (open source).

Główne zalety WildFly:

  • szybkość jednoczesnego wdrożenia i możliwość edycji zasobów statycznych bez potrzeby ponownego uruchomienia,
  • możliwość zatrzymania i uruchomienia osobno każdej usługi/instancji,
  • lepsza wydajność i „lekkość” dzięki skutecznemu zarządzaniu pamięcią,
  • podejście modułowe przy tworzeniu.

Uruchomienie serwera aplikacyjnego WildFly na platformie UniCloud

1. Zaloguj się do panelu usługi UniCloud.

2. Kliknij przycisk Utwórz środowisko.

3. W zakładce JAVA wybierz serwer WildFly w odpowiadającej Tobie wersji. Po ustawieniu dodatkowych parametrów kliknij przycisk Utwórz.

Pamiętaj:

  • WildFly nie jest kompatybilny z JAVĄ w wersji 6 oraz 7 dlatego też te wersje nie są dostępne.
  • do poprawnego działania WildFly na platformie UniCloud rekomendujemy przydzielenie co najmniej 2 cloudletów. W przeciwnym wypadku może to skutkować spowolnieniem serwera. Informacje na temat zwiększenia możliwych zasobów możesz znaleźć w artykule automatyczne skalowanie pionowe.
  • podczas tworzenia środowiska WildFly kreator nie wymusza użycia publicznego adresu IP jednak bez włączenia tej opcji konsola administracyjna WildFly nie będzie działać.

 Więcej informacji na temat instalacji WildFly znajdziesz w dokumentacji Jelastic:

button-jelastic

Dostęp do konsoli administracyjnej (JBOSS)

Po uruchomieniu środowiska WildFly będziesz mógł zarządzać projektami z poziomu konsoli (JBOSS). Link do konsoli znajdziesz na ekranie potwierdzającym uruchomienie serwera aplikacji.

Konsola jest także dostępna pod adresem: nazwa_środowiska.unicloud.pl:4949/console