Alerty obciążenia

Każdy składnik aplikacji (serwer WWW, baza danych itp) ma przypisane limity zasobów (minimalną i maksymalną ilość dostępnych cloudletów). W chwili zwiększonego zapotrzebowania na zasoby może się okazać, że osiągnięta została górna granica zasobów i dalsze zwiększanie obciążenia może mieć negatywny wpływ…

Czytaj więcej