Skrypty w chmurze

Czym jest Cloud Scripting

Cloud Scripting (CS) jest narzędziem przeznaczonym do automatyzacji powtarzalnych zadań, złożonych przepływów CI/CD oraz konfiguracji klastrów. Opiera się o trzy główne filary:

 • Działania – oskryptowana logika wykonywania zestawów poleceń do automatyzacji zadań
 • Zdarzenia – specyficzne wyzwalacze do wykonywania czynności takich jak: uruchamianie aplikacji, skalowanie, aktualizacja i inne
 • Wstrzyknięcia – dostarczanie domyślnych akcji, zmiennych środowiskowych, symboli zastępczych, metod API,  parametrów żądań i ustawień wejściowych w niestandardowych skryptach

Przygotowane rozwiązania do tworzenia skryptów w chmurze są pakowane w pakiety i rozpowszechniane w standardzie JPS. Następuje to poprzez przygotowanie pliku manifestu w formacie JSON lub YAML. Tak przygotowane rozwiązanie można wdrożyć za pomocą funkcji importu.

Obszary zastosowań

 • zapewnienie topologii klastrowanych środowisk
 • dostarczenie nowej wersji aplikacji jednym kliknięciem z zerowym czasem przestoju (ZDT)
 • scenariusze wdrażania wielu chmur
 • automatyzacja skalowania pionowego i poziomego
 • wdrożenie złożonych rozwiązań CI/CD
 • automatyzacja zarządzania kontonerami Docker
 • kontrola dostępności i statusu aplikacji (alerty)
 • konfigurowalna integracja z zewnętrznymi usługami i narzędziami (GitHub, SendGrid, cPanel, itd)
 • automatyzacja replikacji i backupu danych, również pod kątem wdrożenia disaster recovery

Korzyści dla dostawców usług

Cloud Scripting przekształca dostępną infrastrukturę i wiedzę ekspercką w zautomatyzowane usługi hostingowe, zapewniając klientom wstępnie skonfigurowane aplikacje, co pozwala oszczędzać nakłady na zarządzanie powtarzającymi się zadaniami.

Dostawcy usług mogą zautomatyzować dostarczanie środowisk, wdrażanie aplikacji, tworzenie klastrów, skalowanie, zarządzanie i połączenia między różnymi grupami klientów poprzez przygotowanie skryptów opisujących działanie aplikacji. Stosowanie skryptów w chmurze znacząco skraca czas wdrożenia a co za tym idzie, redukuje koszty. Równocześnie Cloud Scripting umożliwia rozszerzenie funkcjonalności samej platformy UniCloud poprzez integrację z usługami firm zewnętrznych (SSL, CDN, DDoS Protection itd.) oraz narzędziami chmurowymi (GitHub, New Relic, SendGrid, Plesk, cPanel, Galera Cluster i inne),  przy wykorzystaniu zewnętrznych interfejsów API i skryptów niestandardowych.

Użycie skryptów pozwala odciążyć użytkowników końcowych od zadań związanych z konfiguracją infrastruktury i wykonywaniem rutynowych, powtarzalnych zadań. Dzięki temu wsparcie użytkowników końcowych staje się prostsze.

Korzyści dla programistów

ISV oraz programiści aplikacji i usług SaaS mogą zwiększyć swój zasięg oddziaływania na rynku oferując swoje rozwiązania w formie paczek wstępnie skonfigurowanych. Aplikacje gotowe do użycia i klastry oprogramowania eliminują problemy, na jakie mogą natknąć się użytkownicy końcowi podczas instalacji i konfiguracji oprogramowania.

Deweloperzy mogą skorzystać z manifestów gotowych (przykładowo przygotowanych dla klastrów Payara czy GlassFish, dla replikacji baz danych z użyciem automatycznego skalowania itp. ) lub przygotowanych samodzielnie oraz zintegrować je z aplikacjami, w zależności od konkretnych potrzeb użycia.

Dystrybucja skryptów wymaga minimalnego czasu i zasobów, łatwo ją wdrożyć w infrastrukturze. Dzięki łatwości aktualizacji szablonów zyskuje się również na czasie potrzebnym na zarządzanie aktualizacjami oprogramowania oraz uzyskuje się łatwość wdrożeń na różnych platformach hostingowych.

Szczegółowe instrukcje można znaleźć w dokumentacji Cloud Scripting.