Konteneryzacja jest potężnym narzędziem do uproszczenia DevOps. Zapewnia ona wygodną formę pakowania aplikacji, a dodatkowo daje możliwość automatyzacji niektórych procesów informatycznych. Dzięki konteneryzacji zespoły DevOps mogą skupić się na swoich priorytetach. Zespół operacyjny Ops na przygotowaniu kontenerów ze wszystkimi zależnościami i konfiguracjami, a zespół Dev może się skupić na wydajnym kodowaniu aplikacji, którą można łatwo wdrożyć.

Tę automatyzację można osiągnąć dzięki rozwiązaniom PaaS lub CaaS, które oferują dodatkowe korzyści, w tym eliminują błąd ludzki, skracają czas wprowadzania na rynek i pozwalają bardziej wydajne wykorzystać zasoby. Innymi ważnymi zaletami są:

 • Wirtualizacja oparta na kontenerach, gwarantująca najwyższą gęstość aplikacji i maksymalne wykorzystanie zasobów serwera, w porównaniu z maszynami wirtualnymi,
 • Biorąc pod uwagę zaawansowaną izolację kontenerów systemowych, różne typy aplikacji mogą być uruchamiane w tym samym węźle sprzętowym, co prowadzi do obniżenia kosztu TCO,
 • Zasoby, które nie zostały zużyte w granicach kontenera, są automatycznie udostępniane innym kontenerom działającym w tym samym węźle sprzętowym,
 • Automatyczne pionowe skalowanie kontenerów optymalizuje użycie pamięci i procesora w oparciu o bieżące obciążenie. W przeciwieństwie do maszyny wirtualnej, tutaj ponowne uruchamianie w celu zmiany limitów zasobów nie jest konieczne.

Wykorzystywanie potencjału koncentracji dla DevOps może nastręczać pewnych problemów, szczególnie niezbyt doświadczonym użytkownikom.

Realizacja potrzeb projektowych

Na wczesnym etapie zespoły DevOps muszą przeanalizować obecny stan swoich projektów i zdecydować, co przenieść do kontenerów, aby uzyskać długoterminowe, trwałe korzyści.

Uzyskanie optymalnej architektury wymaga wybrania odpowiedniego typu kontenera. Istnieją dwa rodzaje:

 • kontener aplikacji (Docker containers), którego można użyć do uruchomienia nawet pojedynczego procesu,
 • kontener systemowy (LXC, OpenVZ) zachowuje się jak pełny system operacyjny i może działać w pełni funkcjonalnych systemach jednostkowych, takich jak systemd, SysVinit lub openrc. Umożliwiają one połączenie w jednym kontenerze innych procesów, takich jak openssh, crond, syslogd.

W przypadku nowych projektów, kontenery aplikacji są zazwyczaj bardziej odpowiednie, ponieważ stosunkowo łatwo jest utworzyć niezbędne obrazy przy użyciu publicznie dostępnych szablonów Docker, uwzględniając specyficzne wymagania dotyczące wzorców mikroserwisów i nowoczesnego niezmiennego projektu infrastruktury.

Powszechnie uważa się, że kontenery są dobre tylko dla aplikacji greenfield (microservices i cloud-native). Przy odrobinie dodatkowej pracy w początkowej fazie, podczas migracji z maszyn wirtualnych (VM), mogą one faktycznie tchnąć nowe życie w starsze aplikacje.

W przypadku aplikacji monolitycznych i starszych, zalecane jest używanie kontenerów systemowych, aby organizacje mogły ponownie wykorzystywać architekturę i konfiguracje zaimplementowane w oryginalnym projekcie opartym na VM.

Konteneryzacja i jej strategia z myślą o przyszłości

Po ustaleniu bieżących potrzeb projektu, należy pomyśleć o przyszłości i przeanalizować, dokąd zmierza technologia. Wraz z pojawieniem się większej ilości projektów, zwiększy się również ich złożoność, dlatego najprawdopodobniej będzie potrzebna platforma do orkiestracji i automatyzacji (platform for orchestration and automation) głównych procesów.

Zarządzanie środowiskami kontenerowymi jest złożone. Rozwiązania PaaS pomagają programistom skoncentrować się na kodowaniu. Istnieje wiele opcji platform orkiestracji kontenerów i usług. Ustalenie, która z nich jest najlepsza dla konkretnych potrzeb i aplikacji danej organizacji, może stanowić wyzwanie, szczególnie gdy potrzeby często się zmieniają.

Oto kilka punktów, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze platformy do konteneryzacji:

 • Elastyczność: Najważniejsze jest posiadanie platformy o wystarczającym poziomie automatyzacji, którą można łatwo dostosować do zmieniających się potrzeb.
 • Poziom ograniczeń: Rozwiązania PaaS są często zastrzeżone do danej firmy i dlatego mogą Cię uzależnić do jednego dostawcy usługi lub dostawcy infrastruktury.
 • Swoboda innowacyjności: Platforma powinna oferować szeroki zestaw wbudowanych narzędzi, a także możliwości integracji technologii firm trzecich, aby nie ograniczać możliwości deweloperów w zakresie innowacji.
 • Wsparcie dla różnych wariantów chmury: Podczas korzystania z kontenerowania w chmurze ważne jest również, aby Twoja strategia wspierała publiczne, prywatne i hybrydowe wdrożenia chmurowe. Przede wszystkim dlatego, że potrzeby mogą się z czasem zmienić.
 • Model cenowy: Kiedy wybierasz konkretną platformę, zwykle jest to zobowiązanie długoterminowe. Dlatego ważne jest, aby dobrze przeanalizować oferowany model cenowy. Wiele publicznych platform chmurowych oferuje licencje oparte na maszynie wirtualnej. Taka opcja może nie być wydajna, jeśli przeszedłeś już na kontenery, za które opłata może być pobierana tylko za rzeczywiste zużycie, a nie za zastrzeżone limity.

Wybór platformy może mieć znaczący wpływ na sukces firmy, dlatego należy starannie rozważyć proces selekcji.

Wiedza fachowa

Nie jest łatwo pomyślne dostosować kontener. W porównaniu z maszynami wirtualnymi, zarządzanie kontenerami wymaga innych procedur i wiedzy. Różnica jest znaczna i wielu sztuczek czy sprawdzonych praktyk związanych z zarządzaniem cyklem życia VM nie może być zastosowane do kontenerów. Zespoły Ops muszą się tego nauczyć, aby uniknąć kosztownych błędów.

Tradycyjny zestaw umiejętności operacyjnych dotyczących efektywnej konteneryzacji w chmurze jest przestarzały. Dostawcy usług w chmurze dostarczają obecnie głównie usługi zarządzania sprzętem i sieciami infrastruktury. Zespoły Ops natomiast zajmują się automatyzacją wdrażania oprogramowania za pomocą skryptów i korzystania z narzędzi kontenerowych.

Integratorzy systemów i firmy konsultingowe mogą zaoferować swoją wiedzę i zmaksymalizować korzyści płynące z rozwiązań kontenerowych. Ale jeśli chcesz, aby wewnętrzny zespół zarządzał całym procesem, nadszedł czas, aby zacząć budować własną wiedzę. Zatrudnij doświadczonych specjalistów DevOps, poznaj najlepsze praktyki i stwórz nową bazę wiedzy.

Angażowanie czasu i wysiłków

Nie oczekuj, że otrzymasz strukturę kontenerową natychmiast. Musimy zainwestować trochę czasu zwłaszcza, jeśli twoja architektura wymaga restrukturyzacji przed uruchomieniem mikroserwisów. Na przykład, aby migrować z maszyn wirtualnych, aplikacje monolityczne powinny być rozłożone na małe logiczne elementy rozproszone w zestawie połączonych ze sobą kontenerów. Pomyślne zakończenie procesu wymaga konkretnej wiedzy.

W przypadku dużych organizacji istotnym może okazać się wybór rozwiązania, które obsługuje heterogeniczne typy obciążeń za pomocą maszyn wirtualnych i kontenerów w ramach jednej platformy. Przejście na kontenery w całej firmie może być procesem stopniowym.

Bezpieczeństwo

Kontenerowe środowiska są niezwykle dynamiczne i można je modyfikować znacznie szybciej niż środowiska w maszynach wirtualnych. Ta cecha jest ogromną zaletą kontenerów, ale może również stanowić wyzwanie w zakresie osiągnięcia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, przy jednoczesnym umożliwieniu wymaganego szybkiego i łatwego dostępu dla programistów.

Podczas konteneryzacji należy wziąć pod uwagę kilka zagrożeń bezpieczeństwa:

 • Podstawowa technologia kontenerów nie radzi sobie z uwierzytelnianiem między serwisowymi, konfiguracjami sieci, partycjami i innymi problemami związanymi z bezpieczeństwem sieci podczas wywoływania wewnętrznych komponentów w aplikacji mikroserwisu.
 • Korzystanie z publicznie dostępnych szablonów kontenerów zapakowanych przez niezaufane lub nieznane strony trzecie jest ryzykowne. Do tego typu kontenera mogą być dodane, celowo lub umyślnie, różne luki.

Aby dotrzymać kroku dzisiejszemu dynamicznemu środowisku IT, tradycyjne podejścia do bezpieczeństwa powinno być stale rewidowane i ulepszane o nowe strategie. Kluczowym jest fakt, że wybór narzędzi i platform orkiestrowych wciąż się powiększa. Oferują one certyfikowane, sprawdzone szablony, pomagają zabezpieczyć kontenery i ułatwiają proces konfiguracji.

Rynek IT oferuje teraz szeroki wybór rozwiązań do orkiestracji kontenerów, ułatwiając ich dostosowanie. Jednak zadania z tym związane powinny być wykonywane przez osoby wykwalifikowane. Tylko wówczas w pełni wykorzystamy korzyści i unikniemy nieokiwanych negatywnych konsekwencji.