Platforma UniCloud wspiera zarówno serwery SQL (MariaDB, MySQL, PostgreSQL), jak i NoSQL (MongoDB, Cassandra, CouchDB, Neo4j, OrientDB, Redis). Wszystkie instancje na platformie są niezależnymi kontenerami, stąd aby podłączyć aplikację poprzez serwer aplikacji do bazy danych należy skonfigurować następujące parametry:

  • CNAME bazy danych, przykładowo {mysql}{id_węzła}-{nazwa_środowiska}.unicloud.pl
  • prywatny adres IP
  • publiczny adres IP, jeśli go używasz

Uwaga: niedopuszczalne jest użycie wpisu localhost jako connection script.

Aby środowisko wzbogacić o węzeł bazy danych, naciśnij przycisk SQL, aby aktywować bazę SQL, lub przycisk NoSQL do aktywacji bazy NoSQL.

UCdatabase01

Więcej informacji o bazach danych znajdziesz w dokumentacji Jelastic:

 button-jelastic