Sekunda przestępna jest dodawana w celu utrzymania synchronizacji czasu UTC z czasem słonecznym. Nasza Ziemia obraca się ze zmienną prędkością. Różnice prędkości obrotowej na szczęście nie są duże, nie mniej jednak co kilka lat zegary wymagają skorygowania ustawień wskazywanego czasu. Używa się do tego sekundy przestępnej, zwanej również skokową. Najbliższa sekunda przestępna zostanie dodana 31 grudnia 2016r. Przez chwilę zegary powinny wyglądać tak:

        23:59:60

Czy ma to znaczenie dla naszych systemów komputerowych? Może mieć. Tak samo jak dodatkowy dzień w roku przestępnym. Jeśli projektant aplikacji przewidział taką sytuację, nie będzie problemu. Jeśli zaś systemy zliczają każdą sekundę a później dokonują obliczeń czasu trwania jakiegoś zdarzenia, mogą pojawić się problemy. Za każdym razem przy dodawaniu sekundy przestępnej docierają do nas informacje o problemach jakiegoś serwisu internetowego, które na szczęście szybko mijają. Nasze systemy informatyczne są odpowiednio przygotowane do wejścia w nowy rok, zachęcamy więc również deweloperów do przyjrzenia się swoim programom. Być może przy okazji dopatrzą się czegoś ciekawego i zoptymalizują kod?

Ze względu na to, że czas jest zmieniany na całym świecie w tym samym momencie, w naszej strefie czasowej CET zaobserwujemy dodatkową sekundę godzinę później, o 00:59:60

Więcej na ten temat można przeczytać w oficjalnych biuletynach wydawanych przez Główny Urząd Miar oraz IERS (Międzynarodowa Służba Ruchu Obrotowego Ziemi i Systemów Odniesienia).

Udanego Sylwestra (dłuższego o sekundę)!