Rozwiązania Multi-Cloud zyskują coraz większy udział w rynku. Według IDC w 2018r. już ponad 85% firm IT będzie korzystać z architektury multi-cloud.

Zmniejszy to monopole dużych firm zajmujących się usługami w chmurze i doprowadzi do zwiększenia konkurencji, co z kolei przełoży się na większą innowacyjność – nowych i ulepszonych produktów, bardziej konkurencyjnych cen, lepszej jakości usług i wielu innych elementów, które mogą przyciągnąć klientów.

Firmy nie zastanawiają się już, dlaczego miałyby używać chmury, teraz zastanawiają się, jaką chmurę powinny wybrać. Pojawienie się multi-cloud jest zatem naturalnym efektem rozwoju. Rozwiązanie to oferuje swobodę mieszania i łączenia technologii opartych na chmurze oraz usług od różnych dostawców. Pozwala dopasować wszystkie elementy do konkretnych potrzeb klienta. Mogą być to liczne chmury publiczne, wiele chmur wirtualnych lub prywatnych chmur lokalnych, zarządzanych przez wiele osób lub niewymagające zarządzania, włączając w to oczywiście mieszankę wymienionych powyżej rozwiązań.

Co Multi-Cloud wnosi to Twojego biznesu?

Przede wszystkim elastyczność. To jedno słowo niesie za sobą ogromną moc i wiele korzyści, między innymi:

Wybór Rozwiązań/ Funkcji: Korzystanie z multi-cloud daje Ci więcej możliwości. Wszyscy dostawcy usług w chmurze mają swoje mocne strony oraz ciekawe funkcje, które odróżniają ich ofertę i czynią ją najlepszą wśród dostępnych opcji do konkretnych potrzeb. Wykorzystywanie paru chmur od wielu różnych dostawców pozwala na dobranie najlepszych funkcji dla Twojej firmy.

Minimalizacja opóźnień: Położenie geograficzne centrum danych ma naprawdę duże znaczenie. Klientów nie interesuje, czy wybrałeś chmurę w jednej lokalizacji. Oczekują jedynie wysokiej wydajności. Ty natomiast, jeśli chcesz utrzymać klientów, musisz bacznie śledzić ich potrzeby. I właśnie tutaj może pomóc dostępność multi-cloud, ponieważ to rozwiązanie oferuje dystrybucję danych do paru regionów oraz ich obsługę z różnych części świata. Przybliżając punkty łączności, zapewniasz klientom mniejsze opóźnienia.

Lepsza dostępność: „Nie stawiaj wszystkiego na jedną kartę.” Rozłożenie obciążenia na różne chmury nie tylko pozwoli na zmniejszenie opóźnienia, ale również zapewni lepszy poziom dostępności. Wykorzystanie redundancji w infrastrukturze i oprogramowaniu maksymalizuje odporność na awarie, a także zoptymalizuje dostępność i wydajność.

Nawet jeśli dostawca jest sprawdzony, żadna usługa nie jest odporna na awarie techniczne lub zjawiska naturalne (klęski żywiołowe itp.). Dlatego też najlepszym rozwiązaniem dla Twojego projektu może być posiadanie przynajmniej dwóch zsynchronizowanych kopii aplikacji w różnych lokalizacyjnie centrach danych. Dystrybucja usług pomiędzy różnych dostawców jest podstawowym sposobem obniżenia ryzyka przerwy w pracy aplikacji lub utraty danych.

Optymalizacja kosztów: Każda chmura oferuje różne modele cenowe dla określonego zakresu zasobów i usług. Istnieje więc możliwość łączenia i dopasowywania ofert różnych dostawców, tak by dostosować je nie tylko do potrzeb technologicznych, ale także dostępnych budżetów. Sugerujemy przeanalizować wydajność różnych chmur i porównać wyniki. W ten sposób możesz wyliczyć całkowity koszt każdej chmury i określić, która spełnia wymagania dotyczące wydajności przy najniższych kosztach.

Niektóre środowiska deweloperskie lub testowe można umieścić w tańszych chmurach obliczeniowych (jeśli nie wymagają wysokiej wydajności). Obciążenia związane z produkcją mogą być obsługiwane przez bardziej solidną, a co tym idzie, droższą chmurę. Tę samą zasadę można przyjąć przy przechowywaniu danych – mając na uwadze to, czy w konkretnym przypadku wymagany jest wyższy poziom zabezpieczenia i odseparowania, czy też dane mogą być przechowywane w ogólnej, publicznej chmurze.

Migrowanie do Multi Clouds. Łagodzenie procesu.

Korzyści płynące ze strategii opartej na wielu chmurach są niewątpliwe, niełatwo jest jednak przenieść się od lokalnego dostawcy lub od jednego dostawcy do wielu dostawców usług w chmurze. Jeśli już zdecydujesz się na taką zmianę, ważne jest, aby wziąć pod uwagę następujące najlepsze rozwiązania, pomagające wybrać odpowiednich dostawców i dokonać jak najbardziej płynnej zmiany:

Odpowiedni wybór niezbędnych narzędzi: Według Accenture, ponad 70% badanych jednostek przyznała, że nie zatrudnia zewnętrznych firm do pomocy w wyborze usług w chmurze. Może to prowadzić do posiadania wielu usług w chmurze charakteryzujących się różnymi narzędziami, którym brakuje jednak najważniejszych funkcjonalności, których zespół IT potrzebuje w codziennej pracy.

Aby uniknąć tego błędu, wybór chmury powinien być celowy i obejmować wszystkich kluczowych graczy. Należy uwzględnić opinię ekspertów ds. chmury, którzy znają mocne i słabe strony wielu obecnie dostępnych ofert oraz są w stanie odpowiedzieć, w jakim stopniu dana usługa spełni potrzeby konkretnej firmy.

Uzależnienie się od dostawcy: Zmiana dostawcy nie jest łatwa. Złożoność wielu chmur i potrzeba wzajemnego połączenia obciążeń wydaje się zniechęcająca. Opieranie się na jednym dostawcy, mimo, że wydaje się łatwiejsze, ograniczy elastyczność elementów, które w przyszłości mogą być potrzebne Twojej firmie. Buduj więc swoją strategię tak, abyś mógł w pełni skorzystać z możliwości, jakie daje Ci swobodne zmienianie dostawców. Unikniesz w ten sposób negatywnych elementów wpływających na wydajność, potrzeby biznesowe, wsparcie lub koszty.

Wsparcie dla pakowania kontenerów w standardzie, zerowa zmiana kodu, brak zastrzeżonego API – to tylko niektóre z aspektów, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze PaaS, aby w przyszłości wyeliminować problem uzależnienia się od dostawcy.

Zasady biznesowe: Aby wybrać odpowiedni rodzaj chmury i jej lokalizację, dostosowaną do twoich obciążeń, niezwykle ważna jest ocena wszystkich zasad i przepisów obowiązujących w Twojej firmie, kraju i u Twoich dostawców. Istnieją kraje, w których funkcjonują na przykład odpowiednie regulacje dotyczące przechowywania danych osobowych, ściśle określone przez rząd danego kraju. Oznacza to, że nie możesz udostępniać danych poza konkretny region. Podobnie wygląda to w wielu instytucjach finansowych, które wymagają bardzo bezpiecznej chmury prywatnej i nie pozwalają przechowywać poufnych danych w chmurze publicznej. Strategia multi-cloud musi zatem przewidywać wszystkie z tych zasad.

Integracja i zarządzanie: Integracja multi-cloud może być niezwykle skomplikowana, obejmująca zadania, które mogą być wyzwaniem nawet dla doświadczonych pracowników technicznych. Dlatego też ważne jest, aby posiadać fachową wiedzę, zanim przystąpi się do działania. Jeśli w firmie brakuje odpowiedniego fachowca, lepiej jest zatrudnić inżyniera chmur lub zlecić zarządzanie dostawcom usług.

Zarządzanie wieloma chmurami może wymagać większych zasobów ludzkich oraz czasu. Może wiązać się również z dodatkowymi wydatkami, pomimo korzyści finansowych wynikających ze strategii opartej na wielu chmurach. Trudno znaleźć ekspertów DevOps, którzy mogą pracować z wieloma dostawcami chmur.

Rozwiązaniem może być znalezienie odpowiedniego oprogramowania zapewniającego poziom automatyzacji dzięki jednolitemu zarządzaniu chmurami publicznymi i prywatnymi w ramach jednego panelu kontrolnego. Może to pomóc w ujednoliceniu wdrażania aplikacji i zarządzaniu cyklem życia u różnych dostawców oraz umożliwić łatwą migrację między nimi.

Podsumowanie

Strategia multi-cloud może pomóc w uwolnieniu pełnych możliwości chmury, zapewniając swobodę wyboru w ramach stale rozwijających się rozwiązań w chmurze, bez ograniczania swojej firmy do jednego dostawcy. Pozwoli to utrzymać konkurencję, zmuszając dostawców do wdrażania najnowszych innowacji do swoich ofert, zaspokajając w ten sposób potrzeby rynku. Takie podejście wynika z bieżących potrzeb klientów. Według IDC, wraz z rosnącymi wymaganiami, multi-cloud szybko stanie się koniecznością, a nie ciekawą opcją.