Informujemy, że we wtorek, 24 maja w godzinach między 20:00 a 24:00 zostanie przeprowadzona aktualizacja platformy UniCloud.

W trakcie aktualizacji niedostępny będzie panel zarządzania środowiskami app.unicloud.pl.
Uruchomione środowiska oraz usługi pozostaną aktywne. Prosimy upewnić się, że saldo środków na koncie pozwoli na zachowanie ciągłości działania utworzonych środowisk.

Poniżej lista nowości oraz usprawnień, które zostaną wprowadzone:

Nowości

 • zmieniona polityka dotycząca haseł (teraz wymagane staje się stosowanie minimum 10 znaków, w tym mała litera, duża litera, cyfra i znak specjalny. Hasło nie może się powtórzyć. Zmiana hasła wymagana co 180 dni)
 • ulepszony kreator topologii (można dodać wybrany stos oprogramowania do każdej warstwy – LB, serwery aplikacji, DB, inne)
 • zakładka Docker zmienia nazwę na niestandardowy (dostępne są również inne typy kontenerów, jak np. Kubernetes)
 • dodana obsługa natywnego klienta GlusterFS do obsługi współdzielonego, rozproszonego klastra pamięci masowej
 • dodane szablony Ubuntu 21 i Debian 11

Usprawnienia i zmiany

 • ulepszona obsługa domen niestandardowych
 • zaktualizowana lista obsługiwanych systemów operacyjnych i dostępnych wersji stosu oprogramowania
 • zaktualizowane zostają wygasające certyfikaty Let’s Encrypt

Usunięte błędy

 • zaprzestano obsługi obrazów opartych na OS Debian 8 (istniejące środowiska pozostają funkcjonalne, brak już jednak wsparcia LTS dla Jessie), zalecamy aktualizację do wspieranych wersji OS
 • usunięto problem z tworzeniem podstawowego obrazu RedHat
 • usunięto błędy pojawiające się przy tworzeniu automatycznych klastrów MySQL i MariaDB
 • usunięto problemy z adresacją przy migracji węzłów korzystających jednocześnie z publicznych adresów IP4 i IP6
 • usunięto problem ze stabilnością połączenia podczas uzyskiwania dostępu do węzłów za pomocą klienta Web SSH
Otagowano: