Aktualizacja chmury PaaS UniCloud

W dniu 19.08.2020 r. wdrożona zostanie aktualizacja UniCloud. Poniżej lista nowości oraz usprawnień, które zostaną wprowadzone wraz z nową wersją.

  • Ograniczenie dostępu do Node`a poprzez Współdzielony Load Balancer – usprawnienie polegające na zamknięciu ruchu do/z sieci publicznej dla konkretnego Node`a, który przeznaczony jest wyłącznie dla ruchu wewnętrznego (np. baza danych).
  • Możliwość usunięcia wybranego kontenera – do ekranu kreatora topologii oraz bezpośrednio z ekranu głównego dodana została możliwość usunięcia pojedynczego kontenera.
  • Wsparcie dla Ubuntu w wersji 20.04 LTS.

Poza powyższymi zmianami, aktualizacja wprowadza usprawnienia i rozwiązania błędów, m.in.:

  • Podczas startu środowiska dodatek Let`s Encrypt będzie sprawdzał potrzebę aktualizacji certyfikatu.
  • Instalator dodatku Let`s Encrypt będzie prezentował w sposób czytelny szczegóły ograniczeń rozwiązania.
  • Rozwiązano problem związany z zawieszaniem się dodatku Let`s Encrypt podczas instalacji.
  • Usunięto błąd występujący podczas wyłączenia i ponownego uruchomienia zapory dla stosu Docker Engine CE za pośrednictwem pulpitu nawigacyjnego.
  • Dodano nowy stos technologiczny .NET Core
  • Wprowadzone zostały najnowsze, dostępne wersje stosów technologicznych oraz języków programowania.