Aktualizacja chmury PaaS UniCloud

W dniu 19.05.2020 r. wdrażana będzie aktualizacja UniCloud. Poniżej prezentujemy najważniejsze nowości oraz usprawnienia, które wprowadza nowa wersja.

 • Nowy widok panelu zadań – panel zadań został przebudowany tak, aby zwiększyć czytelność listy zadań, aktywności oraz zapewnić dostęp do bardziej szczegółowych informacji o operacjach i środowiskach
 • Dodatkowe warstwy dla automatycznego klastrowania środowisk – do ekranu kreatora topologii środowiska dodana została opcja, która wyświetli tworzone wraz ze środowiskiem, wszelkie dodatkowe węzły czy środowiska.
 • Typy kontenerów w kreatorze środowisk – przed stworzeniem nowego środowiska można podejrzeć szczegóły o uruchamianych warstwach i stosach.
 • Reboot serwera z konsoli SSH – od tej wersji możliwe jest wykonanie rebootu kontenera poleceniem /reboot

 

Poza najważniejszymi zmianami aktualizacja rozwiązuje ponad 50 różnych błędów i wprowadza dodatkowe usprawnienia na platformie, m.in.:

 • Wydłużenie czasu oczekiwania (tzw. timeout) do 1 minuty dla środowisk, które działają w ramach odizolowanych sieci.
 • Przebudowane komunikaty prezentowane po uruchomieniu przebudowanego środowiska.
 • Aktualizacja wersji komponentów w poszczególnych stosach środowisk.
 • Wyeliminowano błędy występujące podczas instalacji wybranych aplikacji i środowisk z katalogu – m.in. Magento, WordPress oraz Jenkis.
 • Usunięto błąd powodujący wygenerowanie niewłasciwego linku dla osoby, która została zaproszona do współpracy na środowisku.
 • Wprowdzono poprawki do mechanizmów odpowiedzialnych za przypisywanie/odpinanie publicznych adresów IPv4 dla środowisk.
 • Usunięto błędy w API, w sytuacji kiedy w żądaniu nie podano wartości user-agent.
 • Wyelimonowamo błąd, który powodował błędne wyświetlanie szczegółów środowiska w kreatorze topologii, w przypadku wprowadzenia zmian z poziomu CLI.
 • Poprawiono zachowanie pobierania plików z pulpitu.
 • Wyeliminowano błąd, który uniemożliwiał logowanie do panelu klienta na niektórych wersjach systemu MacOS.
 • Usunięto błąd, który uniemożliwiał współpracującym na środowisku użytkownikom po zmianie uprawnień.