Aktualizacja chmury PaaS UniCloud

W dniu 05.02.2020 r. przeprowadzimy aktualizację platformy UniCloud. Poniżej prezentujemy pełną listę zmian – nowości oraz usprawnień, które wprowadza nowa wersja.

 • Koszty licencji w kreatorze topologii – wraz z nową wersją platformy, kreator topologii środowiska pokazuje teraz koszty związane z dodatkowymi licencjami uruchamianymi w ramach środowiska. Szczególnie przydatne przy
 • Przebudowa kontenerów z automatycznym odtworzeniem ze snapshota – od teraz przebudowa kontenerów (np. w celu aktualizacji wersji stosów) realizowana jest znacznie szybciej dzięki wydajniejszym mechanizmom zarządzania danymi.
 • Timestamp dodawany do logów operacji Webhooków – dodanie znacznika czasu/daty pozwala teraz precyzyjnie określić czas, w którym operacja była wykonywana.
 • Dwa nowe parametry dla pól skryptów JPS – parametry disabled oraz hidden umożliwiają tworzenie bardziej precyzyjnych formularzy.
 • Aktualizacja przewodnika po usłudze – przewodnik zaktualizowany został o nowe platformy oraz ilustracje pokazujące możliwości platformy.
 • Zaktualizowana lista szablonów systemów operacyjnych – usunęliśmy niewspierane szablony Dockera oparte o dystrybucję Fedory.
 • Poprawki elementów w nagłówkach panelu – dostosowanie układu ikon i elementów w poszczególnych sekcjach panelu zarządzania. Zmiany zwiększają komfort korzystania z panelu usługi.
 • Dodano ikony dla aplikacji w Katalogu Aplikacji – obok nazwy pojawia się teraz ikonka wyrózniająca aplikację na liście.

 

Poza najważniejszymi zmianami aktualizacje usuwają również kilka niedogodności zgłoszonych wcześniej przez użytowników:

 • Komunikat o błędzie zależności podczas próby aktualizacji mechanizmu Let’s Encrypt,
 • Mechanizm Let’s Encrypt nie potrafi podmienić wartości zmiennej envDomain dla hostów z właczoną obsługą https://
 • Błąd podczas próby reinstalacji modułu Let’s Encrypt po usunięciu ze środowiska,
 • Pusta baza danych po instalacji CMSa Magnolia,
 • Ograniczenie możliwości instalacji klastra WordPress dla kont, które nie posiadają odpowiednich uprawnień,
 • Komunikat błędu „500” wyświetlany po instalacji aplikacji Magento,
 • Paczka autofs nie może zostać zainstalowana na kontenerach bazujących na Debian 10.