pomoc

Wdrożenie portalu Liferay może zostać dokonane na dwa sposoby:

korzystając z przygotowanego zestawu, dostępnego na liście gotowych aplikacji lub tworząc samodzielnie kompletne środowisko i instalując pozyskaną odpowiednią wersję aplikacji.

Instalacja wersji preinstalowanej sprowadza się do wyboru aplikacji z listy:

oraz wybrania nazwy środowiska:

na czym proces instalacji się kończy:

To wszystko. Aplikacja jest wdrożona i gotowa do konfiguracji.

Ten sam efekt można osiągnąć samodzielnie budując swoje środowisko. Dla zwolenników tej metody, poniżej zaprezentujemy kolejne kroki prowadzące do osiągnięcia celu.

Utworzenie środowiska

 1. Zaloguj się do panelu UniCloud
 2. Wybierz Utwórz Środowisko
 3. Po otwarciu okna topologii środowiska wybierz kolejno Java, Tomcat (w odpowiedniej wersji), ustaw zasoby odpowiednie dla obsługi automatycznego skalowania pionowego (można je później zmienić), wpisz nazwę środowiska i wybierz przycisk Utwórz:
 4. Po chwili środowisko zostanie utworzone i pojawi się na liście środowisk:

Konfiguracja serwera

Przed instalacją portalu Liferay należy skonfigurować utworzone środowisko.

 1. Najnowsza wersja pakietu Liferay Community Edition jest dostępna na stronie pobierania Liferay. Wybierz opcję Bundled with Tomcat i naciśnij Download.
 2. Na lokalnym komputerze wyodrębnij pliki z pobranego archiwum.
 3. Załaduj pobrane biblioteki Tomcat: wróć do panelu UniCloud i wybierz przycisk Konfiguruj serwera Tomcat .
 4. W otwartej karcie konfiguratora znajdź katalog lib i kliknij przycisk Prześlij znajdujący się obok niego (pojawi się po wybraniu katalogu). W otwartym oknie wybierz wszystkie pliki znajdujące się w pobranym i rozpakowanym katalogu liferay-ce-portal-7.x-gax\tomcat-8.x.x\lib\ext i wybierz Otwórz
 5. Po zakończeniu przesyłania przejdź do folderu domowego ${liferay.home} (/opt/tomcat/temp) i kliknij przycisk Nowy plik na panelu narzędziowym aby utworzyć nowy plik konfiguracyjny portal-ext.properties.W pliku umieść linię:
  resource.repositories.root=${user.home}/liferay
  Naciśnij Zapisz. Na tym kończy się konfiguracja serwera.

Wdrożenie aplikacji

Teraz musisz przesłać i wdrożyć pakiet aplikacji Liferay do swojego środowiska. Ze względu na jego rozmiar przekraczający 150MB (ograniczenie dla wysyłki plików lokalnych), musisz wysłać go za pośrednictwem adresu URL. Wykonaj następujące czynności:

 1. Wróć do strony, z której pobrałeś archiwum z bibliotekami, wyszukaj sekcję Additional Files (mniej więcej w połowie strony) i wybierz przycisk Download obok pola z najnowszym plikiem WAR portalu Liferay.
 2. Zostaniesz przekierowany na stronę SourceForge i po chwili rozpocznie się pobieranie pliku. Zatrzymaj go, ponieważ nie potrzebujesz samego pliku, tylko link do niego. Możesz go skopiować klikając prawym przyciskiem myszy na pozycji direct link i wybierając w menu kontekstowym Kopiuj adres linku (lub podobnie, zależnie od przeglądarki): 
 3. Wróć do panelu administracyjnego i na karcie Menedżer wysyłania kliknij przycisk Prześlij. W otwartej ramce Przesyłanie archiwum wybierz kartę URL i wklej skopiowany link do pakietu Liferay .war wewnątrz tego samego pola. Kliknij przycisk Prześlij.
 4. Gdy pakiet zostanie załadowany, zastosuj go do utworzonego wcześniej środowiska, klikając przycisk Wyślij znajdujący się obok nazwy pakietu. Pojawi się formularz, w którym można ustawić pożądany kontekst (lub pozostawić pole puste, aby użyć domyślnego ROOT’a). Kliknij przycisk Wyślij, aby kontynuować.
 5. Teraz otwórz aplikację w przeglądarce
  Uwaga: podczas pierwszego uruchomienia aplikacja Liferay doinstalowuje dodatkowe, zależne pakiety. Ponieważ proces wymaga pewnego czasu (w zależności od dostępnych zasobów może to być nawet kilka minut), należy uzbroić się w cierpliwość.
 6. Po pomyślnym załadowaniu strony możesz utworzyć konto, zweryfikować konfigurację i rozpocząć korzystanie ze wszystkich funkcji aplikacji. Pamiętaj o dodatkowych możliwościach dostarczanych przez UniCloud, takich jak automatyczne skalowanie środowisk!