Jeśli uważasz, że domyślne parametry GC powinny zostać skorygowane, możesz je dostosować zgodnie z wymaganiami aplikacji. Zalecamy jednak szczególną ostrożność i dokonywanie zmian jedynie wtedy, gdy ich wpływ na wydajność aplikacji jest w pełni znany i zrozumiany.

Parametry GC dla aplikacji można zmienić poprzez:

 • edycję pliku variables.conf dla serwera Tomcat, TomEE i Jetty
 • edycję JVM option w panelu administracyjnym serwera GlassFish
 1. Aby skonfigurować Tomcat, TomEE albo Jetty, wybierz opcję Konfiguruj  dla wybranegoserwera Java
 2. Przejdź do pliku server > variables.conf
 3. Ustaw parametry GC używając składni:
    -XX:+UseParNewGC
    -XX:+UseG1GC
    -XX:+UseConcMarkSweepGC
    -XX:+UseSerialGC
 4. Konfigurując GlassFish, użyj tego samego formatu zapisu parametrów.
  Otwórz panel administratora, przejdź do Configurations > server-config > JVM Settings > JVM Options i zmień odpowiednie parametry w zakładce JVM Option jak na rysunku poniżej.
 5. Od tego momentu podczas startu serwera Java używany będzie tylko wskazany GC
  Należy pamiętać, że agent GC w UniCloud działa tylko z dwoma rodzajami GC
    -XX:+UseParNewGC
    -XX:+UseG1GC
  Jeśli wskażesz inny typ GC, wywołanie pełnego GC zostanie wyłączone
 6. Ponadto, można ograniczyć użycie procesora przez GC i kontrolować sposób, w jaki JVM kontroluje stos pamięci. Służą do tego przełączniki -Xmx oraz -Xms.
  -Xmx służy do uruchamiania JVM z większą maksymalną wartością stosu pamięci i zwolnienia czasu CPU dla obsługi najważniejszych procesów.
  -Xms jest ustawiane dla upewnienia się, że rozmiar początkowy stosu pamięci JVM jest równy maksymalnej przydzielonej pamięci (limit skalowania).

  Parametry te powinny być określone w pliku variables.conf dla Tomcat, TomEE i Jetty oraz w opcjach JVM Options dla GlassFish.

  -Xmx< rozmiar >m
  -Xms< rozmiar >m

Otagowano: