Phalcon PHP framework na UniCloud

Pomimo tego, że Phalcon PHP nie występuje na „liście gotowych aplikacji”, da się go zainstalować na platformie UniCloud w kilka chwil! Dokumentacja procesu instlacji PhalconPHP jest bardzo rozbudowana, dlatego poniżej dodaliśmy prosty opis instalacji na platformie UniCloud: Utwórz nowe środowisko PHP…

Czytaj więcej