Klonowanie środowisk

Platforma UniCloud umożliwia klonowanie istniejącego środowiska. Pozwala to na uzyskanie środowisk identycznych z wzorcowym na przykład w celu wykonania testów nowych parametrów środowiska czy też aplikacji, bez modyfikacji środowiska źródłowego (produkcyjnego). Podczas klonowania środowiska wykonane zostają kopie serwerów aplikacji, baz danych,…

Czytaj więcej