Uruchomienie klastra Kubernetes

Kubernetes jest platformą open-source pozwalającą zarządzać skonteneryzowanymi usługami, w oparciu o pełną automatyzację procesów. Platforma UniCloud zapewnia wsparcie dla aplikacji wykorzystujących możliwości Kubernetesa. Instalacja autoskalowalnego klastra Kubernetes Konfiguracja Zarządzanie      

Czytaj więcej

Instalacja autoskalowalnego klastra Kubernetes

Kubernetes (K8s) jest platformą ułatwiającą wdrażanie i zarządzanie aplikacjami dostarczanymi w kontenerach jako mikrousługi. Umożliwia migrację istniejących aplikacji do kontenerów, z podniesieniem ich wydajności i odporności na uszkodzenia. Klaster K8s w pełni kontroluje swoje kontenery, łącznie z aktualizacjami, samonaprawianiem i zarządzaniem…

Czytaj więcej