Dostęp FTP do kontenera typu storage

Dla ułatwienia zarządzania danymi, warstwa pamięci masowej została rozszerzona o obsługę FTP/FTPS również dla kontenerów typu storage. Uruchamiając dodatek, uzyskujemy wygodny dostęp do zawartości węzła przy użyciu dowolnej, preferowanej aplikacji klienckiej, np. FileZilla. Po utworzeniu środowiska zawierającego węzeł typu storage,…

Czytaj więcej