Jak zgłaszać sugestie?

Jeśli chcesz zgłosić sugestię lub zaobserwowałeś niepoprawne działanie któregokolwiek elementu naszej platformy, będziemy Ci wdzięczni za Twoje spotrzeżenia i uwagi. Prosimy o kontakt e-mail: pomoc@unicloud.pl Dzięki Tobie nasz PaaS może być lepszy!  

Czytaj więcej