Błąd 502 oznacza URL w adresie wskazujący na środowisko zatrzymane lub nieistniejące. Powodem wystąpienia błędu 502 może być błędnie wpisany adres strony (wówczas należy skorygować adres) lub też wskazanie na środowisko które nie jest uruchomione.
Środowisko może być zatrzymane z trzech powodów:

  • ręcznie zatrzymane przez użytkownika w panelu administracyjnym UniCloud
  • automatycznie zatrzymane z powodu wyłączenia (dezaktywacji) konta
  • automatycznie zatrzymane z powody zawieszenia konta

Konto może zostać wyłączone z dwóch powodów:

  • zakończył się okres Trial
  • skończyły się środki na koncie, należy je  uzupełnić

Jeśli pomimo usunięcia powyższych przeszkód błąd 502 powtarza się, należy skontaktować się z naszą pomocą.

Otagowano: