Klienci korzystający z testowej wersji UniCloud nie mają możliwości połączenia z usługą poprzez protokół SSH.

Aby nawiązać połączanie z bazą danych za pośrednictwem tunelu SSH, w pierwszym kroku powinniśmy w wygenerować i dodać klucz do platformy  jeżeli jeszcze tego nie wykonaliśmy. Postępując zgodnie z  informacjami zawartymi w artykułach Utworzenie pary kluczy SSH oraz  Dodanie publicznego klucza SSH do konta UniCloud.

Do nawiązania połączenia z bazą danych skorzystamy z darmowej aplikacji HeidiSQL oraz klienta  SSH plink.exe,  poniżej zamieszczony GIF pokazuje w jaki sposób nawiązać połączenie (wystarczy kliknąć na obrazek poniżej by odtworzyć animacje).