Część pytań które otrzymujemy dotyczy chmury, część naszego Centrum Danych i pośrednio innych usług. Poniżej prezentujemy pytania, które do nas trafiają z naszymi odpowiedziami. Zachęcamy do interakcji i kontaktu.

1. Czy dostawca korzysta z własnej infrastruktury, ma kolokację, czy wynajmuje u innego dostawcy?
Korzystamy z własnego DataCenter.

2. Ilu klientów obsługuje dostawca i gdzie mogę przeczytać referencje części/wszystkich z nich?
Centrum Danych Asseco Data Systems świadczy usługi na rzecz klientów biznesowych (m.in. Play, Grupa PZU, Schenker, Tauron, Grupa Kęty i inne) oraz wielu instytucji publicznych (m.in. ZUS, ośrodek zapasowy i przetwarzanie danych dla KRUS). Świadczymy usługi przetwarzania danych na rzecz Powszechnego Centrum Certyfikacji Certum, spełniając przy tym jako jedna z dwóch firm w Polsce zbiór wymogów określonych w normie WebTrustSM/TM, nakładającej międzynarodowe wymogi dotyczące bezpieczeństwa internetowego. Wprowadzając usługę UniCloud udostępniliśmy zasoby chmury publicznej w modelu PaaS (Platform as a Service) poszerzając krąg naszych PT Klientów.

3. Z jakim wyprzedzeniem dostawca informuje klienta o zmianach cen?
Klienci informowani są o zmianach w cenniku z minimum miesięcznym wyprzedzeniem.

4. Czy dostawca podpisze umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych?
Tak, istnieje możliwość podpisania umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.

5. Jaki hypervisor jest użyty do wirtualizacji?
UniCloud, chmura w modelu PaaS (Platform as a Service) w technologii firmy Jelastic, zapewnia wirtualizację w oparciu o kontenery. Rozwiązanie to jest wdrożone w ponad 25 krajach na świecie i łączy funkcjonalnie możliwości typowego IaaS’a z możliwością w pełni automatycznego skalowania zasobów z PaaS’em gwarantującym łatwość zarządzania i pełny stos aplikacyjny dla Javy, PHP, Ruby, Python oraz Node.js.

6. Czy maszyny posiadają stałe parametry (vCPU, RAM), czy możliwa jest ich zmiana w dowolnym momencie?
Istnieje możliwość dowolnej zmiany parametrów maszyn wirtualnych. W usłudze UniCloud (PaaS) dostępne jest automatyczne skalowanie zasobów (w górę oraz w dół) w zadanych przez Klienta granicach.  

7. Czy możliwe jest tworzenie dedykowanych instancji, gdzie CPU i RAM nie są współdzielone na innych klientów?
W ramach usługi UniCloud  możliwe jest wykorzystanie dedykowanych zasobów dla konkretnego Klienta z zachowaniem pełnej funkcjonalności w zakresie warstwy aplikacyjnej oraz zarządzania za pomocą panelu Klienta.

8. Jaka jest minimalna i maksymalna wartość vCPUxRAM?
Dla usługi UniCloud  zasoby skalowane są w jednostkach nazwanych cloudletami. 1 cloudlet = 400 MHz CPU + 128 MB RAM.
Minimum = 1 cloudlet (pozwala na normalną pracę serwera np. www), maximum = 128 cloudletów (16 GB vRAM)

9. Jaki rodzaj(e) procesora jest używany w środowisku?
W UniCloud wykorzystywane są procesory E5-2680v2.

10. Czy możliwe jest na dzień dzisiejszy stworzenie 10, 100, 1000 wirtualnych maszyn, bez konieczności czekania?
W UniCloud klient tworzy środowiska samodzielnie w panelu zarządzania usługą.

11. Czy możliwe jest skalowanie w horyzontalne (kolejne maszyny za load-balancerem) i wertykalne (procesor, RAM)?
W usłudze UniCloud istnieje możliwość automatycznego skalowania zasobów (horyzontalnie i wertykalnie) według kryteriów ustalanych samodzielnie przez użytkownika usługi. Cechą charakterystyczną jest autoskalowanie zarówno w górę dla podniesienia wydajności, jaki i w dół dla obniżenia kosztów.

12. Gdzie umiejscowione jest Data Center?
Więcej na temat lokalizacji naszych Data Center można znaleźć na stronie Centrum Danych Asseco Data Systems.

13. Czy występuje drugie Data Center?
Tak, dysponujemy dwoma ośrodkami przetwarzania danych.

14. Czy drugie Data Center jest aktywne, czy zapasowe?
Dla części usług jest to ośrodek aktywny, dla części zaś stand-by. Może pełnić obie role.

15. Czy drugie Data Center umiejscowione jest w innym mieście (jakim)?
Ośrodek zapasowy znajduje się w odległości 10 km od Centrum Danych, również w Szczecinie.

16. Czy możliwa jest automatyczna replikacja środowiska do drugiego Data Center?
Istnieje taka możliwość jeżeli takie są oczekiwania klienta, jest to dodatkowa usługa (DRaaS – disaster recovery as a service – centrum zapasowe w modelu usługowym).

17. Czy Data Center, w którym znajduje się usługa spełnia wymogi standardu Tier III?
Tak.

18. Jaka jest minimalna i maksymalna wielkość dysku?
Klient w standardzie na start otrzymuje 5GB przestrzeni dyskowej, wartość maksymalna nie jest określona.

19. Jaka średnia ilość IOPS jest dostępna per dysk?
Platforma UniCloud bazuje na szybkich dyskach SSD co pozwala na osiągnięcie wydajności na poziomie 5000 IOPS / serwer wirtualny.

20. Czy możliwe jest zagwarantowanie określonej ilości IOPS per dysk?
W przypadku usług współdzielonych nie udzielamy gwarancji na ten parametr, prowadzimy natomiast ciągły monitoring działania usług i wydajności, podejmując interwencję, jeśli zaszłaby taka potrzeba.

21. Czy istnieje opcja poszerzania dysków bez konieczności wyłączania maszyn wirtualnych?
Technologia UniCloud umożliwia poszerzenie dysku.

22. Czy dostawca umożliwia snapshot wirtualnych maszyn?
Pytanie nie dotyczy UniCloud (platforma działa w oparciu o kontenery).

23. Czy możliwy jest eksport snapshotu na fizyczne medium (klucz USB, dysk twardy)?
Usługa UniCloud opiera się o wirtualizację na kontenerach. Istnieje możliwość klonowania środowisk jednym kliknięciem oraz eksportu środowisk z możliwością pobraniach obrazów na dysk

24. Czy jest możliwe dodawanie niezależnej przestrzeni dyskowej, dostępnej dla więcej niż jednej maszyny?
Tak, istnieje taka możliwość.

25. Czy dostępny jest tanie storage obiektowy dostępny przez www lub API?
W chwili obecnej nie oferujemy storage-u obiektowego. Klient może samodzielnie uruchomić taką funkcjonalność w oparciu o nasz tani storage blokowy i oprogramowanie open-source.

26. Czy dostawca oferuję usługę backup?
Dla naszych Klientów oferujemy trzy rodzaje backupu:
UniBackup, backup po FTP, Idera Backup.

27. Jak realizowany jest proces backupu baz danych?
Konfiguracja backupu baz danych zależy od użytkownika oraz od wybranego systemu backupu.

28. Czy dostawca zapewnia mechanizmy (jakie) do backupu baz danych?
Istnieje możliwość backupowania otwartych baz danych za pośrednictwem oprogramowania Idera backup oraz UniBackup.

29. Gdzie jest przechowywany backup?
Backupy przechowywane są w Centrum Danych, na macierzach dyskowych.

30. Jak jest zabezpieczony backup (np.: szyfrowanie)?
Rozwiązanie UniBackup zapewnia szyfrowanie danych za pośrednictwem kluczy szyfrujących, przed wysłaniem na serwer.
Rozwiązanie Idera również umożliwia szyfrowanie danych algorytmem AES; ewentualne szyfrowanie backupu ftp jest realizowane przez użytkowników w preferowany przez nich sposób.

31. Jaka wielkość łącza dostępna jest dla środowiska?
do 100Mbps

32. Jaka jest szybkość łącz pomiędzy wirtualnymi maszynami?
max. do 1 Gbps

33. Jaka jest średnie opóźnienie pomiędzy wirtualnymi maszynami?
zwykle poniżej 0.2ms (zależy od wydajności stosu sieciowego konkretnego systemu operacyjnego i obciążenia maszyny wirtualnej)

34. Czy możliwe jest tworzenie własnych sieci wirtualnych i sterowanie ruchu pomiędzy nimi?
UniCloud: nie dotyczy

35. Jakie urządzenie wymagane jest po stronie Data Center do zestawienia tunelu VPN?
Data Center umożliwia terminowanie ruchu VPN na szerokiej gamie urządzeń, poczynając od dedykowanych dla klienta redundantnych sprzętowych firewalli Cisco ASA lub Fortigate, poprzez wirtualne konteksty na tych firewallach, sprzętowe i wirtualne appliance, a kończąc na oprogramowaniu instalowanym samodzielnie przez klientów na udostępnionych zasobach.

36. Czy możliwe jest zestawienia tunelu VPN z komputera (Client-to-Site VPN)?
Oczywiście, umożliwiamy dostęp vpn w modelu client-to-site.

37. Czy dostawca ogranicza się do jednego operatora łącz Internetowych, czy współpracuje z wieloma (jakimi)?
Aktualnie posiadamy łącza dostarczone przez dwóch operatorów: GTS oraz Orange. Jeszcze w tym roku planujemy zwiększenie ilości operatorów oraz dodatkowe podłączenie do punktu wymiany ruchu PLIX.

38. Czy możliwe jest używanie IPv6? Czy dla wszystkich serwisów?
IPv6 jest możliwa do obsłużenia na naszych urządzeniach.

39. Czy dostępne jest dwustopniowe logowanie do portalu zarządzania środowiskiem cloud computing?
Nie stosujemy dwustopniowego logowania do wskazanego portalu.

40. Czy możliwa jest konfiguracja ról użytkowników systemu cloud?
W ramach usługi UniCloud istnieje możliwość różnicowania uprawnień dostępu.

41. Czy dostawca umożliwi opcję zarządzania serwerem DNS?
Nie oferujemy zarządzania serwerem DNS, możliwe jest natomiast przypisanie własnej nazwy domenowej do środowiska w UniCloud za pomocą narzędzi firmy hostingowej.

42. Czy możliwe jest monitorowanie parametrów maszyn wirtualnych?
Tak.

43. Czy możliwe jest obserwowanie monitoringu poprzez przeglądarkę internetową po stronie klienta?
Monitoring poprzez przeglądarkę jest możliwy.

44. Czy dostawca jest w stanie wskazać dokłane (fizyczne) miejsce przetwarzania moich danych?
Możemy wskazać fizyczne miejsce przetwarzania danych.

45. Jak mechanizmy stosowane są do zapewnienia izolacji danych pomiędzy klientami?
Oprócz mechanizmów separacji na poziomie sieciowej (typu vlan), w rozwiązaniu UniCloud stosujemy wirtualizację opartą o kontenery, które separują poszczególne środowiska.

46. Czy możliwe jest szyfrowanie danych na dyskach? Jakim mechanizmem?
W usłudze PaaS mechanizmy szyfrowania nie są dostępne.

47. Czy możliwe jest użycie własnych kluczy do szyfrowania danych na dyskach?
Czy w tym przypadku chodzi o usługę serwerów dedykowanych?

48. Jak wygląda proces przekazania klucza prywatnego i publicznego?
Użytkownik platformy UniCloud samodzielnie ustawia swoje klucze publiczne i prywatne ssh.

49. Jak wyglądają procedury w wypadku utraty głównego miejsca przechowywania danych?
Usługa UniCloud w formie podstawowej nie uwzglednia mechanizmów zabezpieczenia przed całkowitą niedostępnością systemów. Klient ma możliwość wykonywania backup’ów (lokalnie lub z replikacją do ośrodka zapasowego).

50. Co się dzieje z danymi po zakończeniu umowy?
Po zakończeniu umowy powierzone nam dane zostają w bezpieczny sposób usunięte.

51. Jak szybko dane zostaną przywrócone w przypadku awarii?
W przypadku awarii dane zostaną przywrócone w najkrótszym możliwym czasie, zgodnie z regulaminem danej usługi lub umową zawartą z danym podmiotem.

52. Czy dane są transferowane w dowolnym momencie poza Polskę?
Nie. Nasze ośrodki znajdują się jedynie na terenie Polski.

53. Jak zamawiający gwarantuje, że pracownicy dostawcy nie mają dostępu do danych przechowywanych przez klienta?
Stosujemy wielopoziomowe zabezpieczenia poczynając od ochrony fizycznej i stopniowania dostępu poprzez audyty i certyfikaty bezpieczeństwa.

54. Czy i jakie mechanizmy są używane do nadpisywania miejsca na storage, przed przekazaniem do nowego klienta?
Klienci usług chmurowych nie mają fizycznego dostępu do dysków. Wbudowane mechanizmy macierzy dyskowych (zerowanie) gwarantują bezpieczeństwo w zakresie dostępu do wcześniej zapisanych danych.

55. Jak dostawca dokładnie mierzy parametry usługi SLA – wzór?
Stosunek sumy czasów niedostępności usług w okresie jakiego dotyczy SLA (miesiąc lub rok) do czasu okresu świadczenia usługi.

56. Jak dostawca dokładnie mierzy parametry usługi SLA – jakie narzędzia mierzą dane?
Podstawowym narzędziem do mierzenia parametrów SLA jest wewnętrzny system monitoringu centrum danych.

57. W jakich dniach i godzinach przewidziane jest okno konserwacyjne (maintenance window)?
Nie mamy stałego okna serwisowego, poprzez stosowane mechanizmy redundancji, większość prac możliwa jest do wykonania w sposób przezroczysty dla naszych Klientów.

58. Jak wygląda proces informowania klienta o zmianach w maintenance window oraz dodatkowych przerwach?
Mechanizmy redundancji zastosowane w UniCloud powodują, że  operacje aktualizacji platformy nie przerywają pracy środowisk. Maintenance może ograniczyć dostęp do panelu zarządzajacego, nie rzutuje jednak na pracę środowisk ( przez pewien czas nie można zmieniać parametrów środowisk, zatrzymywać ich i startować). Informujemy o tym minimum 3 dni wcześniej, zgodnie z regulaminem usługi.

59. Czy wsparcie dokonywane jest 100% w języku polskim?
Tak. Wsparcie świadczone jest przez naszych pracowników. Dla naszych Klientów jesteśmy punktem zgłoszeń i obsługi wszystkich poziomów.

60. Czy dostawca oferuje wsparcie 24/7?
Tak.

61. Czy dostępne są usługi zarządzania środowiskiem na poziomie systemu operacyjnego i aplikacji?
Takie projekty wymagają każdorazowej analizy, nie wykluczamy tego typu usług, ocena zależy od wskazanych systemów oraz aplikacji, nie podejmiemy się realziacji zadań, których nie możemy wykonać na odpowiednio wysokim poziomie, dotyczy to zwłaszcza aplikacji użytkownika, do których możemy nie posiadać odpowiednich kompetencji.

62. Czy możliwe jest śledzenie na bieżąco pobieranych opłat za uruchomione środowisko?
W UniCloud klient ma wgląd w bieżące zużycie środków w panelu zarządzania usłguą. Naliczanie opłat następuje w interwałach godzinowych.

63. Czy możliwe jest konsolidowanie wielu kont w jedną fakturę?
Można zasoby jednego konta billingowego udostępnić innym użytkownikom. Wówczas fakturowane jest tylko jedno konto.

64. Czy możliwe jest przewidzenie miesięcznej opłaty za posiadane środowisko?
Rezygnując z możliwości automatycznego skalowania środowiska w UniCloud można ustalić „sztywne” parametry i na tej podstawie prognozować miesięczne zużycie. Można również ustawić górną granicę zużycia zasobów i płacić „nie więcej niż”. W takiej sytuacji można określić jedynie maksymalną wysokość opłaty, natomiast zazwyczaj opłata będzie niższa.

65. Czy możliwe jest ustawianie alarmów bilingu (przekroczenie pewnej kwoty)?
Usługa UniCloud świadczona jest w modelu przedpłaconym (prepaid). Tak, istnieje możliwość ustawienia alertów na różnych poziomach (informacja o kończących się środkach na koncie). Platforma UniCloud pozwla również na ustawienie alertów związanych ze zwiększonym zużyciem zasobów (poziomy określa klient) np. RAM, CPU.

66. Czy jest możliwość instalacji „własnego” serwera, innego niż np. Nginx, Apache?
Tak, platforma UniCloud oferuje ponad 100 gotowych do uruchomienia aplikacji i obsługuje m.in. języki PHP, JAVA, Node.js, Python, Ruby. Dla każdego z wymienionych języków osbługiwany jest pełen stos aplikacyjny. Ponadto można użyć serwera vps lub opublikować manifest korzytając ze standardu JPS, po szczegóły zapraszamy na stronę poświęconą manifestom.

67. Czy jest możliwość instalacji innego systemu niż Git/SVN (np. Mercurial)?
Tak, można na serwerze GitHub znaleźć przykład instalacji Mercuriala na platformie Jelastic. Dla UniCloud proces instalacji przebiega identycznie.

68. Jakie są dostępne systemy operacyjne (np. FreeBSD, OpenBSD)?
Domyślnym systemem UniCloud dostępnym w formie vps jest CentOS. Przygotowujemy możliwość korzystania z innych systemów.

69. Czy dostępny jest pełny root przez ssh czy tylko przez panel administracyjny?
Dostęp root ssh możliwy jest zarówno do całego środowiska, jak i pojedynczego kontenera platformy UniCloud.

70. Czy istnieje możliwość instalacji na serwerze dowolnej aplikacji?
Tak, o ile nie narusza regulaminu świadczenia usługi ( treści bezprawne są… nielegalne!). Regulamin dostępny jest na stronie unicloud.pl, w sekcji Dokumenty.

71. Jak wygląda dokładnie środowisko Pythona?
Uprzejmie zapraszamy do testów (bezpłatne konto trial udostępniamy na platformie UniCloud na 14 dni, bez zobowiązań).

72. Czy można ponownie uruchomić konto jeśli było usunięte? Czy dane można odzyskać?
Aby wznowić dostęp do konta wystarczy uzupełnić saldo dokonując zasilenia konta a po odnotowaniu wpłaty konto powinno zostać automatycznie uruchomione ponownie. Środowiska można odzyskać do 14 dni po zakończeniu ważności konta, po tym okresie zostają bezpowrotnie usunięte z platformy, podobnie jak dzieje się to po okresie testowym.

Otagowano: