Przedrostki w układzie SI
IEC podstawa SI
210 kibi Ki kilobinary: (210)1 kilo: (103)1
220 mebi Mi megabinary: (210)2 mega: (103)2
230 gibi Gi gigabinary: (210)3 giga: (103)3
240 tebi Ti terabinary: (210)4 tera: (103)4
250 pebi Pi petabinary: (210)5 peta: (103)5
260 exbi Ei exabinary: (210)6 exa: (103)6
270 zebi Zi zetabinary: (210)7 zeta: (103)7
280 yobi Yi yottabinary: (210)8 yotta: (103)8