Oprócz dodania do środowiska węzła z Memcached, konieczna jest jeszcze zmiana konfiguracji serwera stron www oraz jego zrestartowanie.

memcached-apache

Przechodzimy do konfiguracji środowiska, w plikach wyszukujemy php.ini i dodajemy dodatkową sekcję memcached z konfiguracją modułu podając adres IP węzła i port na jaki m nasłuchuje usługa (domyślnie 11211):

[memcached]
; http://php.net/manual/en/book.memcached.php
; may require igbinary extension to load
; choose the suitable one from these two below
;extension=memcached_2_1_0.so
extension=memcached_2_2_0.so
memcached.serializer = php ; igbinary / json / php
session.save_handler=memcached
session.save_path="IP:PORT"

Następnie restartujemy serwer stron www i korzystając z funkcji phpinfo() sprawdzamy czy dodatkowy moduł został załadowany.