Mapowanie portów pozwala na uzyskanie dostępu do kontenerów za pośrednictwem subdomeny – poniżej zamieszczona animacja pokazuje, jak wykonać mapowanie portu dla wybranego kontenera. unicloud_map_port