Użytkownik może przesyłać pliki do swoich kontenerów i edytować je bezpośrednio w panelu https://app.unicloud.pl. Wystarczy nacisnąć ikonkę „Ustawienia” przy wybranym kontenerze (ważne: nie przy środowisku a przy kontenerze):
konfiguruj

Następnie należy wskazać docelowy folder i nacisnąć „Prześlij”:
przeslij
W nowym okienku wskazać plik, który chcemy przesłać:
plik

Przesłany plik będzie widoczny po lewej stronie panelu. W prawej części można dodatkowo przeglądać i edytować jego zawartość:
przeslane

 

Więcej informacji o przesyłaniu plików znajdziesz w dokumentacji Jelastic:

button-jelastic