Poniżej zamieszczona animacja pokazuje, jak można dokonywać zmiany zwartości plików wgranych do środowiska z poziomu panelu.

edycja_plikow