Jeśli uważasz, że domyślne parametry GC powinny zostać skorygowane, możesz je dostosować zgodnie z wymaganiami aplikacji. Zalecamy jednak szczególną ostrożność i dokonywanie zmian jedynie wtedy, gdy ich wpływ na wydajność aplikacji jest w pełni znany i zrozumiany.

Parametry GC dla aplikacji można zmienić poprzez:

  • edycję pliku variables.conf dla serwera Tomcat, TomEE i Jetty
  • edycję JVM option w panelu administracyjnym serwera GlassFish
  1. Aby skonfigurować Tomcat, TomEE albo Jetty, wybierz opcję Konfiguruj  dla wybranegoserwera Java
  2. Przejdź do pliku server > variables.conf
  3. Ustaw parametry GC używając składni:
      -XX:+UseParNewGC
      -XX:+UseG1GC
      -XX:+UseConcMarkSweepGC
      -XX:+UseSerialGC
  4. Konfigurując GlassFish, użyj tego samego formatu zapisu parametrów.
    Otwórz panel administratora, przejdź do Configurations > server-config > JVM Settings > JVM Options i zmień odpowiednie parametry w zakładce JVM Option jak na rysunku poniżej.
  5. Od tego momentu podczas startu serwera Java używany będzie tylko wskazany GC
    Należy pamiętać, że agent GC w UniCloud działa tylko z dwoma rodzajami GC
      -XX:+UseParNewGC
      -XX:+UseG1GC
    Jeśli wskażesz inny typ GC, wywołanie pełnego GC zostanie wyłączone
  6. Ponadto, można ograniczyć użycie procesora przez GC i kontrolować sposób, w jaki JVM kontroluje stos pamięci. Służą do tego przełączniki -Xmx oraz -Xms.
    -Xmx służy do uruchamiania JVM z większą maksymalną wartością stosu pamięci i zwolnienia czasu CPU dla obsługi najważniejszych procesów.
    -Xms jest ustawiane dla upewnienia się, że rozmiar początkowy stosu pamięci JVM jest równy maksymalnej przydzielonej pamięci (limit skalowania).

    Parametry te powinny być określone w pliku variables.conf dla Tomcat, TomEE i Jetty oraz w opcjach JVM Options dla GlassFish.

    -Xmx< rozmiar >m
    -Xms< rozmiar >m

Otagowano: